Zasady DMCA

Dzwonki są przesyłane przez odwiedzających tę witrynę. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność treści.

Jeżeli jesteś przekonany(-a) w dobrej wierze, że materiał udostępniony przez naszą Usługę narusza Twoje prawa autorskie, masz prawo złożyć powiadomienie w celu usunięcia materiału lub ograniczenia dostępu do niego, zgodnie z przepisami Ustawy o Prawach Autorskich w Środowisku Cyfrowym (“DMCA”). Aby to zrobić, prosimy o przesłanie e-maila na adres dzwonkinatelefon.pl@gmail.com, zawierającego następujące informacje, zgodnie z artykułem 17 U.S.C 512(c)(3) oraz dostępnymi na stronie http://www.loc.gov/copyright:

  1. Twój fizyczny lub elektroniczny podpis, który potwierdza Twoją legitymację jako osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw autorskich, które rzekomo zostały naruszone. Wystarczy wpisanie swojego imienia i nazwiska na końcu e-maila lub liścia przesłanego drogą elektroniczną jako “podpis elektroniczny”.
  2. Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone lub, w przypadku wielu dzieł chronionych prawem autorskim na jednej witrynie internetowej, przedstawienie reprezentatywnej listy takich dzieł. Proszę podać listę prac chronionych prawem autorskim, które posiadasz, oraz krótki opis tych prac. Dodatkowo, załącz kopię prac lub podaj adres URL strony internetowej, na której znajdują się te prace, którymi jesteś właścicielem.
  3. Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie lub jest przedmiotem naruszenia prawa, a który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany. Proszę dostarczyć wystarczające informacje umożliwiające dostawcy usług zlokalizowanie tego materiału. Możesz to zrobić, wysyłając nam adres URL (https://dzwonkinatelefon.pl/kontakt) treści, która Twoim zdaniem narusza prawa, oraz wskazując fragment, który jest naruszeniem praw autorskich.
  4. Informacje kontaktowe, takie jak Twój adres, numer telefonu oraz, jeśli dostępny, adres e-mail, pod którym można skontaktować się ze stroną składającą skargę.
  5. Oświadczenie, że w “dobrej wierze uważasz, że wykorzystywanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo”. Możesz skopiować to oświadczenie i umieścić je w swoim liście, o ile jest to prawdą.
  6. Oświadczenie, że “informacje zawarte w powiadomieniu są zgodne z prawdą i, świadomie pod rygorem kary za składanie fałszywych zeznań, potwierdzasz, że składająca skargę jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw autorskich, które rzekomo zostały naruszone”. Możesz również skopiować to oświadczenie i umieścić je w swoim liście, pod warunkiem, że jest to prawdziwe.

Bez dostarczenia tych informacji nie będziemy w stanie należycie reagować na Twoje zgłoszenie oraz wywiązać się z naszych zobowiązań wobec właścicieli praw autorskich oraz członków naszej społeczności.